skip to Main Content

Privacybeleid

Dit is het privacybeleid van ronakreekel.nl. Dit privacybeleid is voor het laatst aangepast op 5 november 2018. Als je vragen over dit privacybeleid hebt kan je contact opnemen middels de informatie onderaan deze pagina.

1.0 Welke persoonlijke gegevens we verzamelen en waarom we die verzamelen

1.1 Ronakreekel.nl is ervan overtuigd dat de bescherming van persoonsgegevens van essentieel belang is voor haar activiteiten. Daarom willen wij u in dit privacy beleid heldere en transparante informatie geven over de wijze waarop we persoonsgegevens verwerken van gebruikers en bezoekers van onze website. Uiteraard worden persoonsgegevens van  gebruikers en bezoekers van de website, met de grootst mogelijke zorgvuldigheid behandeld en beveiligd. Hierbij houdt Ronakreekel.nl zich in alle gevallen in overeenstemming met de toepasselijke wetgeving inzake gegevensbescherming (de “Wetgeving inzake Gegevensbescherming”).

1.2 Voor de doeleinden van de Wetgeving inzake Gegevensbescherming zijn wij de verwerkingsverantwoordelijke van de persoonsgegevens die we over u verzamelen en verwerken. Als u vragen hebt over dit Privacybeleid kunt u contact opnemen met rona@ronakreekel.nl

1.3 U moet er ook rekening mee houden dat we cookies gebruiken om toegang te krijgen tot informatie en deze op te slaan terwijl we toegang tot ons platform verlenen. U kunt meer te weten komen over ons gebruik van cookies in ons Cookiebeleid.

2. Persoonsgegevens die we van u verzamelen

2.1 We verzamelen persoonsgegevens van u wanneer u vrijwillig informatie rechtstreeks aan ons of via onze website verstrekt. Dit kan informatie bevatten die u verstrekt wanneer u zich registreert om een account aan te maken en te gebruiken, een bezoekt brengt aan onze showroom, een offerte aanvraagt, een formulier invult op onze website, feedback of een recensie plaatst op een boek op onze website, u correspondeert met ons via de post, u abonneert op onze e-maillijsten of wanneer u reageert op enquêtes of promoties.

 • (a) Contactgegevens: zoals uw voornaam, uw achternaam, uw e-mailadres, uw telefoonnummer en adressen die aan uw account zijn gekoppeld
 • (b) Profielinformatie: zoals uw contactgegevens (zoals hierboven) en andere informatie die u deelt wanneer u een profiel aanmaakt onze website
 • (c) Opmerkingen en opinies: zoals beoordelingen en recensies die u deelt op de boeken van Rona Kreekel, of wanneer u reageert op onze enquêtes, wedstrijden en promoties
 • (d) Uw voorkeuren: keuzes die u maakt, zoals voorkeuren voor kennisgeving en berichten of keuzes over hoe de website wordt weergegeven
 • (e) Informatie over hoe u gebruikt maakt van en een verbinding maakt met de online service:
  i) We verzamelen automatisch informatie over hoe u onze website gebruikt, zoals de pagina’s en links die u opent, het tijdstip dat u onze website bezoekt en de duur dat u zich op onze website bevindt en de keuzes die u maakt bij het gebruik van onze website.
  ii) We verzamelen ook automatisch informatie over het apparaat welke u op dat moment gebruikt om onze website te bezoeken, zoals details over het type apparaat, het besturingssysteem, de browser en toepassingen die via het apparaat met het platform zijn verbonden, uw IP adres, uw internetprovider of mobiele netwerk en uw eventuele schermresolutie.
  iii) Doorgaans is de informatie die we verzamelen over hoe u onze website gebruikt of ermee verbinding maakt, gekoppeld aan uw apparaat.
 • (h) Informatie over uw locatie: behalve de informatie die u ons wilt verstrekken, verzamelen wij geen informatie over uw precieze locatie. Het IP-adres van uw apparaat kan ons helpen bij het bepalen van een geschatte locatie, maar dit is niet nauwkeuriger dan de stad, staat of het land waarin u uw apparaat gebruikt.
 • (i) Informatie van organisaties voor fraudepreventie: In het geval dat wij een frauduleuze activiteit waarnemen zijn wij wettelijk verplicht om uw persoonsgegevens te delen met de desbetreffende kredietverstrekkers, fraude-, en criminaliteitspreventieorganisaties.

2.2 We kunnen ook persoonsgegevens over u verzamelen van Facebook via zijn verbindingsfunctionaliteit: de ontvangen informatie omvat uw voornaam, achternaam, gebruikersnaam en foto en andere informatie van die service zoals toegestaan door u en die service.

3. Hoe wij uw informatie gebruiken

3.1 We zullen uw persoonsgegevens ook gebruiken voor de hieronder specifiek beschreven doeleinden:

 • (a) Contactgegevens: we gebruiken uw contactgegevens zodat we rechtstreeks met u kunnen communiceren via de telefoon, sms-berichten of e-mail, in het bijzonder over vragen, kwesties en zorgen die we hebben vastgesteld die u betreffen. We kunnen uw contactgegevens ook gebruiken om u informatie te sturen over gelijkaardige producten en diensten waarvan wij denken dat ze u kunnen interesseren (dergelijke mededelingen zullen in overeenstemming zijn met uw marketingvoorkeuren, zoals in meer detail uitgelegd in artikel 5 hieronder).
 • (b) Profielinformatie: wij gebruiken uw profielinformatie om de diensten van Ronakreekel.nl aan u te verstrekken.
 • (c) Recensies: Indien u aangeeft dat uw recensie openbaar mag zijn zullen wij uw recensie, uw voornaam en de eerste letter van uw achternaam tonen op onze website. De pagina die daarvoor bestemd is, is https://ronakreekel.nl/recensies.
 • (d) Berichten voor ons: we zullen berichten gebruiken die u ons stuurt om ons te helpen te reageren op elke vraag, opmerking, probleem of bezorgdheid die u aankaart.
 • (e) Informatie over boeken die u hebt bekeken: wij gebruiken deze informatie om u herinneringen en verdere informatie over deze producten te sturen. We zullen deze informatie ook gebruiken om gelijkaardige producten en diensten te vinden die voor u interessant kunnen zijn.
 • (f) Informatie over uw locatie: We gebruiken uw geschatte locatie voor analytische doeleinden.
 • (g) Informatie over frauduleuze activiteiten met betrekking tot uw account: we zullen informatie over frauduleuze activiteiten met betrekking tot uw account gebruiken om fraude of criminaliteit te voorkomen.
 • (h) Alle persoonsgegevens op geaggregeerde basis: we gebruiken alle persoonsgegevens die we verzamelen om:
  • (i) onze website en onze procedures en processen te monitoren en te verbeteren
  • (ii) om ons te helpen nieuwe producten en services te ontwikkelen.

3.2 We kunnen de door ons verzamelde informatie anonimiseren en samenvoegen (zodat deze u niet identificeert). We kunnen geanonimiseerde informatie gebruiken voor doeleinden zoals het testen van onze functionaliteiten op de website, onderzoek, gegevensanalyse of het verbeteren van het platform.

4. Marketing en reclame

4.1 E-mailmarketing: van tijd tot tijd kunnen we contact met u opnemen via e-mail met informatie over onze boeken waarvan wij denken dat deze u mogelijk interesseren als u ermee akkoord gaat [op het moment van inschrijven op onze nieuwsbrief]. Als u vervolgens niet wilt dat wij u e-mailmarketing sturen, dan kunt u zich afmelden via de afmeld link in de e-mail die u van ons heeft ontvangen. Uw gegevens zullen per omgaande worden verwijderd uit ons mailsysteem.

5. Hoe lang wij uw data bewaren

5.1 Wij bewaren uw informatie, of uw account al dan niet actief is, voor zolang wij het nodig achten om onze zakelijke doeleinden te bereiken of om te voldoen aan de toepasselijke wetgeving, auditvereisten, regelgevingsverzoeken of beschikkingen van bevoegde rechtbanken. Wilt u dat wij uw gegevens verwijderen? Dan kunt u contact opnemen met ons via e-mailadres rona@ronakreekel.nl.

6. Gebruik van persoonsgegevens door derden

6.1 Ronakreekel.nl laat geen gebruik van persoonsgegevens door derden zelf toe voor commerciële, charitatieve of ideële doeleinden. Uw gegevens worden strikt gebruikt voor doeleinden binnen Ronakreekel.nl. Wij gebruiken uw gegevens slechts voor de doeleinden zoals hierboven beschreven in artikel 2. Indien nodig verstrekken wij uw gegevens enkel aan wetshandhavingsinstanties, toezichthouders en andere partijen om wettelijke redenen (derden aan wie we wettelijk verplicht zijn om uw persoonsgegevens bekend te maken of aan wie we uw persoonsgegevens moeten geven om onze rechten, eigendommen of veiligheid of de rechten, eigendommen of veiligheid van anderen te beschermen en om illegale activiteiten en inbreuken op een overeenkomst die we met u hebben op te sporen en te onderzoeken).

7. Social Media

7.1 Ronakreekel.nl gaat graag, via het web en (eigen) social media kanalen, in dialoog met klanten, gebruikers en bezoekers van de website over haar organisatie, producten en/of diensten. Het doel is om nuttige en relevante informatie te bieden en/of vragen die via social media kenbaar worden gemaakt te beantwoorden. Ronakreekel.nl volgt actief hiervoor het internet en social media kanalen, zoals Facebook. Hierbij spant Ronakreekel.nl zich in om  discussies op deze kanalen te volgen, daaraan deel te nemen en/of proactief op in te gaan en individuele, relevante vragen en opmerkingen  te beantwoorden. Ronakreekel.nl behoudt zich uitdrukkelijk het recht voor om niet op iedere vraag of opmerking te reageren. Aan het wel of niet inhoudelijk reageren kan dan ook geen enkel recht worden ontleend. Het kan voorkomen dat bij het deelnemen aan discussies en het beantwoorden van vragen of het reageren op opmerkingen, Ronakreekel.nl (persoons-) gegevens vast zal leggen. Deze zullen uiteraard in overeenstemming met dit privacy beleid worden verwerkt. Ronakreekel.nl is niet verantwoordelijk voor de omgang met persoonsgegevens door andere deelnemers aan zijn social media kanalen of de content op zijn social media kanalen. Indien u vragen of opmerkingen heeft, kan kunt u contact opnemen met Ronakreekel.nl via rona@ronakreekel.nl.

8. Cookies

8.1 Een cookie is een klein tekstbestand dat tijdens uw bezoek aan een website op bijvoorbeeld uw computer, tablet of smartphone wordt geplaatst. In dit tekstbestand wordt informatie opgeslagen. Deze informatie kan bij een later bezoek weer worden herkend door deze website. En soms kan ook een andere website de cookie lezen en er informatie in opslaan. Sommige cookies zijn noodzakelijk. Omdat de website het anders niet doet. Er zijn ook cookies die handig zijn voor de bezoeker. Bijvoorbeeld omdat hij onthoudt in welke taal u de website wilt lezen. Maar veel cookies worden gebruikt om bij te houden wat u op internet doet. Bijvoorbeeld naar welke pagina’s u hebt gekeken. Meer informatie over de cookies welke wij gebruiken en uw rechten omtrent onze cookies kunt u lezen in ons uitgebreide Cookiebeleid.

9. Links naar websites van derden

9.1  De website van Ronakreekel.nl kan van tijd tot tijd links bevatten naar en van externe websites van onze partners, nieuwspublicaties en gelieerde ondernemingen. Ronakreekel.nl kan echter geen verantwoordelijkheid dragen met betrekking tot de omgang door die partijen met uw gegevens. Lees hiervoor de privacyverklaring, indien aanwezig, van de site die u bezoekt.

10. Recht van verzet

10.1 U hebt mogelijk verschillende rechten met betrekking tot ons gebruik van uw persoonsgegevens:

 • Marketing: zoals hierboven vermeld in sectie 4, kunt u ervoor kiezen dergelijke e-mails niet te ontvangen van ons door gebruik te maken van de contactgegevens die daarin worden verstrekt, of door te klikken op de afmeldlink in de e-mails die we u sturen.
 • Cookies: raadpleeg ons Cookiebeleid voor meer informatie over uw rechten met betrekking tot ons gebruik van cookies.
 • Toegang, rectificatie, aansluiting, blokkering, voltooiing, verwijdering en update: u hebt het recht tot toegang, rectificatie, blokkering, aansluiting, vervollediging, verwijdering en bijwerking van uw persoonsgegevens en om het gebruik ervan te beperken. U hebt ook het recht om meer informatie te vragen over de verwerking van uw persoonsgegevens.
 • Bezwaar: in bepaalde omstandigheden hebt u ook het recht om bezwaar te maken tegen onze verwerking van uw persoonsgegevens.

10.2 U kunt de bovenstaande rechten uitoefenen door op elk gewenst moment contact met ons op te nemen door contact op te nemen met rona@ronakreekel.nl. Alle aanvragen worden zo snel mogelijk afgehandeld.

10.3 We hopen dat we uw vragen over hoe we uw gegevens verwerken op een bevredigende manier kunnen beantwoorden. Als u echter nog twijfels hebt, hebt u ook het recht om een klacht in te dienen bij de bevoegde gegevensbeschermingsautoriteit.

11. Wijzigingen in dit privacybeleid

11.1 Indien de wet dit voorschrijft, er een wetswijziging plaatsvind of wanneer wij het als bedrijf nodig achten zullen wij ons Privacybeleid aanpassen. Wanneer we dit doen, zullen we de “laatst gewijzigde” datum bovenaan dit Privacybeleid updaten. Door deze pagina regelmatig te controleren, weet u altijd welke informatie we verzamelen, hoe we deze gebruiken, wat uw rechten zijn en onder welke omstandigheden we deze delen met andere partijen.

Vragen en/of opmerkingen

Heeft u na het lezen vragen of opmerkingen over ons Privacybeleid, dan kunt u deze richten aan:

Rona Kreekel
Ruimtevaartlaan 80
1562 BE Krommenie

of e-mail: rona@ronakreekel.nl

Deze privacy verklaring is het laatste gewijzigd op 5 november 2018.

Back To Top