skip to Main Content

De Steinburg Mysteriën

De Steinburg Mysteriën

Na een zesdelige serie over piraten in de zeventiende eeuw en een vierdelige serie over de Amerikaanse Burgeroorlog (en twee losse romans over de Tweede Boerenoorlog en over Schotland rond 1700) was het tijd voor wat nieuws: de Steinburg Mysteriën.

In zes verhalen verdeeld over drie boeken vertel ik het verhaal van ridder Gwide, de bastaardzoon van de Graaf van Steinburg, dat zich afspeelt in het zuiden van het Duitse Rijk in de tweede helft van de dertiende eeuw. De zes verhalen staan min op meer op zichzelf, maar er loopt wel een sterke rode draad door, zodat ze ook weer een geheel vormen.

Dit keer speelt oorlog een veel minder grote rol. Ja, er waren in die tijd spanningen met het expansionistische Bohemen en daar zal Steinburg zijn graantje van mee pikken, maar veldslagen zullen een bijrol spelen in dit verhaal. Ik heb het geschreven als een Middeleeuwse detective, met een flinke portie intrige en familieperikelen. Steinburg zal namelijk te maken krijgen met een aantal moorden en ridder Gwide wordt door zijn halfbroer belast de daders op te sporen.

Klinkt als Cadfael? Ik zal niet ontkennen dat die briljante serie van Ellis Peters me op het idee gebracht heeft ook een Middeleeuwse detective te schrijven, maar daar houdt de vergelijking ook op. Niet alleen zijn de periode en de streek anders, ook is het oplossen van de moorden maar een deel van het verhaal en spelen andere zaken, zoals de druk die Gwide ervaart van de familie, zijn geheime goddeloosheid die neigt naar heidendom, de perikelen van de gewone man in de stad, ook een belangrijke rol. Uiteindelijk leiden alle verhalen tot een apotheose, die Gwide naar het heidense Pruisen zal brengen en Steinburg aan de rand van de afgrond, teweeg gebracht door de Duitse Orde.

In deze serie komen er ook veel minder historische personages langs dan men van me gewend is, zoals ook Steinburg zelf een fictief kasteel is. Maar verder mag men weer gedegen research verwachten, van het juiste verloop van een toernooi rond 1260 tot het voedsel dat op tafel gezet werd, van hoofse liederen tot kleding en volks vermaak.

Deze periode vind ik boeiend, aangezien het een beetje een ‘stiefkindje’ is. De tijd van de Vikingen en Richard Leeuwenhart (en dus Robin Hood) is voorbij, maar de ‘echte’ Middeleeuwen, de Middeleeuwen die we ons voorstellen als we het woord horen, dus met jonkvrouwen met punthoeden en ridders in harnassen en grote, stenen kastelen, moet nog beginnen. De periode is hom noch kuit, hinkt op twee benen, in twee werelden. Bovendien was de kerstening officieel voltooid (op Pruisen na), maar was het christendom in zekere zin een laagje vernis, terwijl er bij het gewone volk nog veel heidense gebruiken en ideeën leefden. Heksenjacht en ander christelijk fanatisme begonnen ook pas ver na deze eeuw. De pest, die we toch ook sterk associëren met de Middeleeuwen, had Europa ook nog niet bereikt.

Tevens was het een tijd van troebelen. Het was een interregnum, een onderbreking in het keizerschap van het Heilige Romeinse Rijk. Richard van Cornwall met de Welfen en Alfons X van Castilië met de Hohenstaufens bestreden elkaar de keizerskroon, hetgeen ruimte liet aan hertogen om zich onafhankelijk te gaan gedragen. Het is dynastiek een zeer interessante tijd.

Deze machtsstrijd was ook belangrijk voor ons land, omdat het de Hollandse graven de ruimte gaf zich onafhankelijk te gaan gedragen. Het is het gebruikelijke butterfly effect in geschiedenis: als er ergens iets gebeurt, leidt dat onherroepelijk tot een gebeurtenis elders. Verbanden ontdekken in de geschiedenis is boeiend; niets staat op zichzelf.

Ik ben tijdens het schrijven Gwide gaan koesteren als een man met een duister geheim, een rebels hart en sterke passies. Het is het eerste boek dat geen verborgen verbinding heeft met een andere serie, hoewel er wel een piepklein “Nederlands” element in zit: Gwide reist naar Pruisen op een schip met een Friese kapitein.

Nu ga ik hard werken aan drie spannende kaften. Twee heb ik er al af in de basis, over de derde denk ik nog na. Ik hoop het eerste deel ergens rond de zomer van 2020 uit te brengen.

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *

Back To Top